Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Για τον ΤΙΤΑΝΑ η ΕΚΕ είναι ένα βήμα πέρα και πάνω από τη συμμόρφωση σε νομικές υποχρεώσεις: Είναι μια συνειδητή αυτοδέσμευση για διαρκή αυτοβελτίωση και συνεισφορά και για συνεχώς καλύτερες κοινωνικές επιδόσεις.

Δεν είναι θέμα μόνο ηθικής ή, ακόμη και κοινωνικής υπευθυνότητας, αλλά, πολύ περισσότερο καλής επιχειρηματικής πρακτικής που δημιουργεί αξία. Για να αξιοποιήσει καλύτερα την πρακτική αυτή ο ΤΙΤΑΝ ακολουθεί ως βασική αρχή την προσέγγιση: «Αντλώντας από την εμπειρία, προσφέρουμε στην κοινωνία».

Η γνήσια δέσμευσή μας στην ΕΚΕ επηρεάζει τη στρατηγική μας, τις καθημερινές ενέργειές μας και την ενημέρωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναγνωρίζεται από αυτά ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη μας, ανανεώνοντας την «κοινωνική άδεια» λειτουργίας μας, περιορίζοντας τους απρόβλεπτους μη οικονομικούς κινδύνους και βελτιώνοντας συνολικά την ανταγωνιστικότητά μας.

Λειτουργούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενων προκλήσεων και ευκαιριών κρίσιμων για την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη και κέρδος το να κατανοούμε καλύτερα εκείνους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας και για τους οποίους εμείς έχουμε ιδιαίτερη σημασία - τους εργαζομένους μας, τους «συμ-μετόχους» μας, τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη κοινωνία - και αντίστοιχα εκείνοι να μας κατανοούν καλύτερα.

Εξ ίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί επίσης πηγή ικανοποίησης και ενθάρρυνσης για τους ανθρώπους μας, ενώ παίζει έναν καίριο ρόλο στην προσέλκυση στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθμης που επιθυμούν να συνεργασθούν με επιχειρήσεις με ξεχωριστό όραμα. Αυτό μπορεί μεν να μην είναι άμεσα αντιληπτό, γίνεται όμως σταδιακά ορατό.

Επί πλέον, μια πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς μας ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας για συνεχή βελτίωση. Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές για τη διαδικασία αυτή. Σαν επόμενο βήμα μας έχουμε υιοθετήσει το συνεχή διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων με τους «συμ-μετόχους» μας έτσι ώστε να κατανοούμε καλύτερα, να λειτουργούμε αποτελεσματικότερα και να δημοσιοποιούμε πληρέστερα τις ενέργειές μας και τα αποτελέσματά τους.

Επίσκεψη της ομάδας έργου για την Ασφάλεια στην Εργασία
των μελών του WBCSD/CSI στο εργοστάσιο Καμαρίου.