Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Επιδιώκοντας να είναι ένας υπεύθυνος πολίτης, ο ΤΙΤΑΝ μοιράζεται με όλους τους βασικούς «συμ-μετόχους» του την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις άριστες πρακτικές του, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη γι’ αυτούς. Για την επίτευξη των στόχων μας εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην εξάλειψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων ή οχλήσεων που προκαλούνται από τις δραστηριότητές μας.

Αφιερώνουμε χρόνο και προσφέρουμε τσιμέντο, άλλα δομικά υλικά, μηχανικό εξοπλισμό και χρήματα για να συμβάλουμε σε κοινοτικά έργα, στις περιοχές όπου λειτουργούμε. Οι δράσεις μας είναι μακροπρόθεσμες και δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων. Επενδύουμε κυρίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, σε δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις.

Οι κοινοτικές επενδύσεις επικεντρώνονται ως επί το πλείστον σε τομείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητά μας –υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, πρόληψη ατυχημάτων, συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ειδικών ικανοτήτων για την απασχόληση, περιβαλλοντική μέριμνα.

Μοιραζόμαστε με τοπικούς «συμ-μετόχους» μας την τεχνογνωσία, την πείρα και τις άριστες πρακτικές μας συμμετέχοντας σε συλλογικές προσπάθειες και χτίζοντας συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Οι σχέσεις με τις κοινότητες θεωρούνται ζήτημα καίριας σημασίας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ. Εκτείνουμε τις άριστες πρακτικές μας, προσθέτουμε αξία σε τοπικό επίπεδο και προσπαθούμε διαρκώς να ενθαρρύνουμε και να προωθούμε ανταλλαγές με άλλες επιχειρήσεις και με βασικούς «συμ-μετόχους». Αυτές οι ενέργειες κατευθύνουν και τις επικοινωνιακές πρωτοβουλίες μας, όπως, π.χ., την εκστρατεία του ΤΙΤΑΝΑ για διάδοση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Στην ιστοσελίδα μας –που πρόσφατα επανασχεδιάσθηκε και ανανεώνεται συνεχώς– έχουμε εισαγάγει ένα νέο εργαλείο με τίτλο «ΕΚΕ στην Πράξη» , όπου παρουσιάζονται όλες οι πρακτικές και πρωτοβουλίες του ΤΙΤΑΝΑ κατά ομάδες «συμ-μετόχων», κατά περιφέρεια και χώρα, κατά είδος, στόχο και έτος.

Τα 2008 εστιάσαμε τις δραστηριότητές μας στη συνέχιση όλων των προγραμμάτων μας για κοινοτική ανάπτυξη και συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Το συνολικό πρόγραμμα δωρεών του Ομίλου για το 2008 (σε χρήματα και είδος) ανήλθε σε 1.736 εκατ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την καταπολέµηση της ανεργίας
των νέων

Το 1990 ο ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην περιοχή της Πάτρας, όπου λειτουργεί ένα εργοστάσιο του Ομίλου. Κατόπιν της αρχικής επιτυχίας του, το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε δύο ή τρία χρόνια στην περιοχή αυτή της Ελλάδας.

Το 2005 ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε μια παρόμοια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία σε μια άλλη χώρα: Στην ΠΓΔΜ, και συγκεκριμένα στο Usje, όπου η ανεργία των νέων είναι μεγάλη. Η υλοποίησή της –σε συνεργασία με το Δήμο Kisela Vode των Σκοπίων– έχει αποδειχθεί το ίδιο αποτελεσματική, όπως στην Πάτρα.

Το 2008 συμπληρώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος στην περιοχή αυτή με τους 15 συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους.

 

Γνωριµία µε τα εργοστάσιά µας

Μετά την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού του εργοστασίου μας στην Zlatna Panega (Βουλγαρία), διοργανώθηκε μια εκδήλωση γνωριμίας, το Νοέμβριο 2008, στη διάρκεια της οποίας φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 150 άτομα από γειτονικές κοινότητες, τοπικές αρχές, πελάτες, προμηθευτές και άλλοι «συμ-μέτοχοι» του ΤΙΤΑΝΑ.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και είχαν την ευκαιρία να δουν τις πρόσφατες βελτιώσεις του, οι οποίες το τοποθετούν μεταξύ των καλύτερων βιομηχανικών μονάδων του κλάδου του.

Ανάλογες επισκέψεις-ξεναγήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για διαφορετικές ομάδες «συμ-μετόχων» στα περισσότερα από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου. Επίσης, πέρυσι διοργανώθηκαν δύο ειδικές εκδηλώσεις («Γνωρίστε το εργοστάσιό μας») στα εργοστάσια του ΤΙΤΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Cembureau). 


Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών

Μία από τις κύριες προτεραιότητές μας την περασμένη χρονιά ήταν η προσφορά βοήθειας σε πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για συμπαράσταση σε τοπικές κοινότητες για το σκοπό αυτό δόθηκε €1εκατ. στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης των πυρόπληκτων περιοχών το 2007. Επιπρόσθετα, το 2008 ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε την υλοποίηση ενός σχετικού προγράμματος δράσης που περιλάμβανε: 

  • Προσφορά περισσότερων από 100.000 δενδρυλλίων ως μέρος του προγράμματος δενδροφυτεύσεών μας για την αποκατάσταση δασικών εκτάσεων. 
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος «Η Επόμενη Ημέρα» που σχεδίασε και υλοποίησε το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «ΠΡΑΚΣΙΣ» στην Ηλεία και στην Εύβοια. 
  • Προσφορά δέντρων και περισσότερους από 300 εθελοντές εργαζόμενους του εργοστασίου μας στο Usje για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην ΠΓΔΜ. 
  • Συνεργασία με τον Δήμο Ωλένης, στο Νομό Ηλείας, για την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με δωρεές εργαζομένων του Ομίλου [στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα], τις οποίες διπλασίασε ο ΤΙΤΑΝ με δική του χρηματική συνεισφορά.

Επί πλέον, ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε εξοπλισμό υδροσποράς και προσωπικό για την αναδάσωση της περιοχής γύρω από την Ολυμπία (Κρόνιο Όρος). Τέλος, ο ΤΙΤΑΝ συνέβαλε και το 2008 με βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς νερού στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στη Ρόδο.