Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και ευκαιρίες προγραμμάτων μεταπτυχιακών ή τεχνικής εξειδίκευσης στους εργαζόμενούς του. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής τους ζωή.

Το 2008 ο μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο μειώθηκε σε 23,5 έναντι 29 το 2007, ενώ οι δαπάνες για την εκπαίδευση* έφθασαν τα €4,5 εκ. (€692 ανά εργαζόμενο) σε επίπεδο Ομίλου.
Η ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων, όπως και η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας απορρόφησαν την πλειονότητα των ωρών εκπαίδευσης σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια.
Το 30% του συνόλου των ανά τον κόσμο εργαζομένων μας παρακολούθησε στοχευμένα μαθήματα, που αφορούσαν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης και πρακτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σχετικές με οικειοθελείς δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και του WBCSD/CSI.

* Περιλαμβάνονται μόνο δαπάνες προς τρίτους για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.