Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Μέτρηση και αξιολόγηση

Η παρουσίαση με ευκρινέστερο και πληρέστερο τρόπο του αποτυπώματος που δημιουργεί στην κοινωνία και το περιβάλλον η επιχειρηματική μας δραστηριότητα, όπως προτάθηκε στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών τον περασμένο Οκτώβριο, είναι απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για τη συνολική εικόνα των επιπτώσεων και της συμβολής μας στην Κοινωνία, αλλά επιπρόσθετα και για καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση των προσπαθειών μας, των επιδόσεων και της συνολικής μας απόδοσης.

Η επιλογή και η ένταξη των καταλληλότερων δεικτών μέτρησης για να διευκολύνουμε την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τις κοινωνικές επιπτώσεις μας, είναι μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης η οποία ξεκίνησε σε επίπεδο Ομίλου το 2003.

Κάθε ομάδα «συμ-μετόχων» που επηρεάζεται, είτε άμεσα, είτε έμεσα, από τις δραστηριότητές μας έχει διαφορετική θέση στην σφαίρα της επιρροής μας. Οι εργαζόμενοί μας και οι οικογένειές τους βρίσκονται στο κέντρο της σφαίρας αυτής, καθώς θέματα που τους αφορούν, ανάγκες και προσδοκίες τους, επηρεάζονται περισσότερο από τον ΤΙΤΑΝΑ. Στο δεύτερο επίπεδο της σφαίρας επιρροής μας βρίσκονται οι προμηθευτές και οι τοπικές κοινότητες που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις μας. Ενώ, στο τρίτο επίπεδο της σφαίρας αυτής βρίσκονται οι προμηθευτές μας και άλλοι επιχειρηματικοί συνεργάτες. Στο τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνεται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η Πολιτεία, οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αλλά και οι μελλοντικές γενιές.