Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2008 σφραγίστηκε από πρωτοφανή κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι δε επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία θα γίνουν περισσότερο αισθητές τo τρέχον έτος και θα επηρεάσουν με επώδυνες συνέπειες την απασχόληση.

Η συγκυρία αυτή δεν επηρεάζει τη βαθιά ριζωμένη πίστη του Τιτάνα ότι η λειτουργία, με ενσωματωμένες τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί θέμα ηθικής τάξης αλλά και σωστή επιχειρηματική πρακτική.

Η ουσιαστική συμμετοχή του Ομίλου στις πρωτοβουλίες για επέκταση του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, με τη μορφή εθνικών δικτύων ενεργοποιημένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση ότι ο ΤΙΤΑΝΑΣ παραμένει πιστός στις αρχές του, στις εξαγγελίες του και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Σε περιόδους γενικής δοκιμασίας, όπως η παρούσα, ακόμη περισσότερο αναγκαίο είναι να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία, τη συλλογική δράση και την ευθύνη σε εταιρικό αλλά και ομιλικό επίπεδο. Σε έναν κόσμο και σε μια εποχή που χαρακτηρίζονται από μεγάλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, η αμφίδρομη επικοινωνία, η αμοιβαία κατανόηση και σύμπραξη με τους εργαζόμενους και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) αποτελούν προϋπόθεση για στέρεη επιχειρηματική επιτυχία, για βιώσιμη ανάπτυξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΤΙΤΑΝΑΣ διοργάνωσε, τον περασμένο Οκτώβριο, το πρώτο Πανελλαδικό Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, που αποτέλεσε καινοτόμο πρωτοβουλία.

Τα βασικά συμπεράσματα και οι κύριες προτάσεις που προέκυψαν κατά τη συζήτηση και έτυχαν γενικής επιδοκιμασίας ήταν: Πρώτον, «να κάνει ο ΤΙΤΑΝΑΣ περισσότερο καλό εκεί όπου εξ ανάγκης κάνει το περισσότερο κακό», και, δεύτερον, «να δίνει πληρέστερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα».

Στα συμπεράσματα και στις προτάσεις του Φόρουμ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποτελέσουν «πυξίδα» για μελλοντικούς σχεδιασμούς και δράσεις μας.

Παράλληλα με αυτές τις πρωτοβουλίες του, ο ΤΙΤΑΝΑΣ συνεχίζει με αμείωτο ζήλο τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας του Κλάδου Τσιμέντου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από τη φύση του, ο κλάδος τσιμέντου εστιάζει την προσοχή του σε δύο κύρια προβλήματα: Την προσπάθεια μείωσης ή/και μηδενισμού των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων –και γενικότερα των αρνητικών επιδράσεων– στο φυσικό περιβάλλον.

Στον πρώτο τομέα, της ασφάλειας στην εργασία, το 2008 υπήρξε για τον κλάδο, αλλά και για τον ΤΙΤΑΝΑ, μια χρονιά αποτυχιών και μεγάλης απογοήτευσης.

Οι πέντε απώλειες (τρεις εργαζόμενοι εργολάβων, ένας εργαζόμενος του ΤΙΤΑΝΑ και ένα θύμα οδικού ατυχήματος) αποτέλεσαν οδυνηρή υπενθύμιση ότι καμιά προσπάθεια δεν πρέπει να θεωρείται επαρκής και ότι όλα τα εργασιακά κλιμάκια οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μηδενισμού των ατυχημάτων.

Στον δεύτερο τομέα πρωταρχικής σημασίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, καταγράφονται σημαντικές επιτυχίες, τόσο σε Κλαδικό επίπεδο όσο και στον Όμιλό μας.

Οι στόχοι που είχαμε θέσει για περιορισμό των πάσης φύσεως οχλήσεων κατά την πενταετία 2006 – 2010, επιτεύχθηκαν ήδη το 2008. Έτσι, προετοιμάζουμε αναβάθμιση των στόχων μας, γιατί πιστεύουμε ότι ποτέ δεν εξαντλούνται τα περιθώρια για πρόσθετη βελτίωση και η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά τον προηγούμενο χρόνο (δείτε το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα). Υπενθυμίζουμε ότι το επιτελούμενο έργο στο πλαίσιο του CSI αξιολογείται από εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές και γνωστοποιείται διεθνώς.

Στα 107 χρόνια λειτουργίας του, ο ΤΙΤΑΝΑΣ έχει βιώσει σοβαρές οικονομικές κρίσεις και έχει αντιμετωπίσει πολλές αντίξοες καταστάσεις. Κατόρθωσε όμως, χάρη στην προσήλωσή του στις εταιρικές αξίες και την υποστήριξη και ικανότητα των ανθρώπων του, να βγαίνει από τη δίνη τους πιο δυνατός και αποτελεσματικός. Έτσι και τώρα, είμαι πεπεισμένος ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, προσηλωμένοι στις αξίες μας και βασιζόμενοι στους ανθρώπους μας.

Όταν έλθει η ανάκαμψη, από την επόμενη κιόλας ημέρα, ο ΤΙΤΑΝΑΣ θα είναι έτοιμος να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό και ισχυρότερη κοινωνική συμμετοχή την αναπτυξιακή πορεία του.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος