Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ενισχύοντας τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΑρχή 1 Ο.Σ.

 

HR1 Ποσοστό και συνολικός αριθμός σημαντικών επενδυτικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν όρους που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ο σεβασμός στα δικαιώματα του ανθρώπου αναφέρονται ρητά στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου και τον Κώδικα Προμηθειών του. Σχετικές αναφορές έχουν περιληφθεί και σε όλα τα συμβόλαια μεγάλων προμηθευτών για το έργο ΑΝΤΕΑ στην Αλβανία

Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα

Αξιολόγηση και Διασφάλιση
Αρχές 1,2 Ο.Σ. HR2 Ποσοστό σημαντικών προμηθευτών και αναδόχων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί Η παρακολούθηση των επιδόσεων των προμηθευτών και εργολάβων σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000 έχει ενσωματωθεί στα πρότυπα που ακολουθεί ο Όμιλος.

Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα περιληφθούν σε επόμενους Απολογισμούς

Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα
Αρχές 1 και 2 Ο.Σ. HR3 Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων και ποσοστό συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Περισσότερο από 30% του συνόλου των άμεσα εργαζομένων στον Όμιλο παρακολούθησε προγράμματα εκπαίδευσης για τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εθελοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο του WBCSD/CSI και του Οικουμενικού Συμφώνου. Περίπου 3.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό το 2008
Αρχή 6 Ο.Σ. HR4 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί βλ. σχόλιο HR5
Αρχή 3 Ο.Σ. HR5 Δραστηριότητες κατά τις οποίες θεωρείται ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνδικαλισμού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων ενδεχομένως να αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων Ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί σε όλες τις δραστηριότητές του πιθανές περιπτώσεις που αφορούν περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, απασχόληση ανηλίκων και καταναγκαστική εργασία.
7 περιπτώσεις αναφέρθηκαν σχετικά με τα θέματα αυτά μέσω της Γραμμής Άμεσης Επικοινωνίας (Hot Line) το 2008 στην Ελλάδα. Όλες εξετάσθηκαν από αρμόδια Επιτροπή και επιλύθηκαν με την άμεση συμμετοχή των εμπλεκομένων
Αρχή 5 Ο.Σ. HR6 Δραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών παιδικής εργασίας και μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας (βλ. σημείωση HR5)
Αρχή 4 Ο.Σ. HR7 Δραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο περιστατικών εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας και μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας (βλ. σημείωση HR5)
HR9 Συνολικός αριθμός περιστατικών παραβίασης δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μ/σ