Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Περιβάλλον

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία
αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε
δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μέτρηση και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

Παγκόσμια κλαδική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

Αρχές 7,8, 9 Ο.Σ.

EN1 Χρησιμοποιούμενα υλικά, με βάση το βάρος ή τον όγκο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Ανακύκλωση

Πρώτες ύλες
Αρχές 7,8, 9 Ο.Σ.