Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δίνει πάντα έμφαση στις κοινές προσπάθειες με άλλες εταιρίες και «συμ-μετόχους», τόσο για την διαπίστωση, όσο και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων σε όλα τα επίπεδα. Το 2008 η ολοκλήρωση ενός αριθμού προγραμμάτων που είχαν αναλάβει ομάδες εργασίας αποτελούμενες από στελέχη - εθελοντές των επιχειρήσεων μελών του Δικτύου, μεταξύ των οποίων και στελέχη του ΤΙΤΑΝΑ, δημιούργησε νέα μέσα και εργαλεία για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική στρατηγική και στις επιχειρηματικές πρακτικές, σε εθνικό επίπεδο.

Σπουδαιότερα μεταξύ αυτών ήταν:

  • Ένας Οδηγός ΕΚΕ και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για ενίσχυση της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ένα ειδικό έντυπο με παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από μικρές επιχειρήσεις.
  • Η ίδρυση του Εθνικού Δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (UNDP) και τη συμμετοχή περισσότερων από εβδομήντα επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων.
  • Η διοργάνωση του 2ου «Κοινωνικώς Επιχειρείν», κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού CSR Marketplace, στην Θεσσαλονίκη με ευρύτατη συμμετοχή επιχειρήσεων από τη Βόρειο Ελλάδα και άλλων «συμ-μετόχων».
  • Η ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου για την αυτοαξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαδικασιών, που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις νέες και καινοτόμες μορφές οργάνωσης της εργασίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το σεβασμό στην διαφορετικότητα.
  • Η έναρξη μιας εθνικής εκστρατείας για τη διάδοση της χρήσης των εργαλείων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την ΕΚΕ και ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέσω των Εργαστηρίων για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την προώθηση των Ισων Ευκαιριών στην Απασχόληση.

Mε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ΕΚΕ, τα συμπεράσματα και αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρουσιάσθηκαν σε πλήθος «συμ-μετόχων» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες. Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, έντυπο υλικό διάδοσης και ενημέρωσης και σεμινάρια για «συμ-μετόχους» αναπτύχθηκαν επίσης για να προκαλέσουν την αντίδραση και ανταπόκριση κάθε ενδιαφερομένου και να καταστήσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα αξιοποιήσιμα τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου αυτού. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΚΕ συμπεριέλαβε τα αποτελέσματα και τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν από τα δύο χρόνια εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την ΕΚΕ σε μία ειδική εργαλειοθήκη στην διεύθυνση www.csreurope.org.

Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Σύµπραξη για την ΕΚΕ

Ο νέος Ηλεκτρονικός Οδηγός για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κύριο προϊόν της διετούς συνεργασίας του ΤΙΤΑΝΑ με τη Volkswagen, τη Hewlett Packard, τη L’ Oreal και με 30 άλλες εταιρίες και «συμ-μετόχους», συγκέντρωσε έντονο και διευρυνόμενο ενδιαφέρον μετά την επίσημη παρουσίασή του τον Δεκέμβριο του 2008.

Ο ΤΙΤΑΝ και οι άλλες τρεις εταιρίες που ανέλαβαν να ηγηθούν του συγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την ΕΚΕ, ανέπτυξαν ένα σχέδιο δράσης για την επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων της προσπάθειάς τους το 2009 και το 2010. Το σχέδιο προβλέπει κοινές πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις οποίες ο ΤΙΤΑΝ προωθεί σε συνεργασία με τα εθνικά Δίκτυα για την ΕΚΕ και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες περιοχές όπου αναπτύσσει δραστηριότητα ο Όμιλος. Επί πλέον, στο πλαίσιο της απευθυνόμενης σε προμηθευτές εκστρατείας «Γνώρισε και στήριξε το Οικουμενικό Σύμφωνο», όλοι οι κύριοι προμηθευτές στην Ελλάδα –κυρίως αντιπρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών εταιριών– προσκλήθηκαν το 2008 να ανταλλάξουν με τον ΤΙΤΑΝΑ πληροφορίες για τις συναφείς με τις δέκα αρχές του Συμφώνου δράσεις τους, αλλά και τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση.