Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η παραγωγή τσιμέντου απαιτεί νερό σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, για την ψύξη εξοπλισμού βαρέως τύπου, την επεξεργασία καυσαερίων κλπ. Τα ύδατα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία είναι υγρά απόβλητα τα οποία επηρεάζονται από την παρουσία στερεών, τις αλλαγές στο pH ή τις υψηλές θερμοκρασίες. Η εγκατάσταση συστημάτων νερού κλειστού κυκλώματος ή δεξαμενών καθίζησης, βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενώ η παρακολούθηση μέσω μετρητών νερού διευκολύνει την πιο αποτελεσματική χρήση σε όλα τα επίπεδα.

Το 2008, η κατανάλωση νερού στις μονάδες του Ομίλου ήταν περίπου 569lt/τόνο τσιμέντου. Η ποσοστιαία αύξηση έναντι του 2007 οφείλεται στο γεγονός ότι στις μετρήσεις συμπεριλήφθηκε και η κατανάλωση νερού της μονάδας Zlatna Panega στη Βουλγαρία και της μονάδας Pennsuco στις ΗΠΑ, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις μετρήσεις του 2007.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων σε όλες τις μονάδες τσιμέντου μας αποτελεί ένα στόχο που είχε τεθεί το 2007, με ημερομηνία επίτευξης το 2012.

Usje

Η μονάδα παραγωγής τσιμέντου του ΤΙΤΑΝA στο Usje της ΠΓΔΜ βρίσκεται στις παρυφές της πόλης και κοντά στο κανάλι υδάτων του δήμου. Το 2007, ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε μια νέα πρωτοβουλία, στοχεύοντας σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υδάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έτσι, μια πλήρης ανάλυση και καταγραφή της πραγματικής ποσότητας και ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται και εκκενώνεται από τη μονάδα συνοδεύτηκε από επενδύσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση μιας δεξαμενής για τα επιφανειακά ύδατα, ξεχωριστή εκκένωση ακάθαρτων υδάτων και αντικατάσταση του αγωγού πόσιμου νερού. Με τα πρώτα βήματα αυτής της προσπάθειας έχουν ήδη επιτευχθεί βελτιώσεις, καθώς και μείωση 30% στην κατανάλωση πόσιμου νερού σε επίπεδο μονάδας. Επιπρόσθετα, σε μια κοινή προσπάθεια με τις τοπικές αρχές, η ποιότητα του νερού που εκκενώνεται υποβάλλεται σε αυστηρή παρακολούθηση ποιότητας σε συγκεκριμένα σημεία, όπου πραγματοποιούνται αναλύσεις από το Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.