Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Τα οικοδομικά υλικά που προμηθεύει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν είναι τελικά προϊόντα. Αποτελούν συστατικά της βιομηχανίας κατασκευών. Αναμφίβολα, στην ανάλυση ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων του ΤΙΤΑΝΑ συμμετέχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, όπως πελάτες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, καθώς και εταιρίες κατασκευών και κατεδάφισης. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κλάδο μας και έχουμε ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια επίτευξης των στόχων μας σε αυτόν τον τομέα, για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης άριστων πρακτικών που οδηγούν σε βιώσιμες κατασκευές.

Έχουμε εντοπίσει τρεις βασικούς τομείς προτεραιότητας σε επίπεδο Ομίλου:

  • Ποιότητες και ιδιότητες τσιμέντου που επηρεάζουν το σκυρόδεμα 
  • Ανθεκτικότητα και κύκλος ζωής σκυροδέματος 
  • Τύποι τσιμέντου και σκυροδέματος φιλικότεροι προς το περιβάλλον

Το γεγονός ότι έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε παραγωγοί, τόσο τσιμέντου, όσο και σκυροδέματος, ίσως βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος γνώσης που υπάρχει μεταξύ των δύο κλάδων. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ καταβάλλει προσπάθειες συνεργασίας με πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους που παίζουν βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση ενός τέτοιου έργου.

Στα ενδεικτικά έργα που υλοποιεί η Δ/νση Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Σύµµεικτα τσιµέντα: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των εκπομπών CO2 που παράγονται από την τσιμεντοβιομηχανία πιθανόν να είναι η αντικατάσταση του κλίνκερ με άλλα υποκατάστατα. Τα ανάμικτα τσιμέντα έχουν μακρά ιστορία στην Ελλάδα, έχοντας χρησιμοποιηθεί ευρέως για δεκαετίες. Σήμερα διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα από το τμήμα Ε&Α σχετικά με νέα ανάμικτα τσιμέντα με στόχο την περαιτέρω μείωση του περιεχομένου τους σε κλίνκερ.

Σε χώρες με μικρή ή καθόλου παράδοση στα ανάμικτα τσιμέντα, είναι ορισμένες φορές απαραίτητο να αλλάξει η αντίληψη της βιομηχανίας πως η υψηλή περιεκτικότητα σε κλίνκερ σημαίνει και υψηλή ποιότητα τσιμέντου. Ωστόσο, καταφέραμε να παράγουμε ανάμικτα τσιμέντα στην ΠΓΔΜ με 50% αντικατάσταση του κλίνκερ και τσιμέντο σκωρίας στην Αίγυπτο, αν και σε γενικές γραμμές η αγορά είναι ακόμη προσανατολισμένη προς τους παραδοσιακούς τύπους τσιμέντου. Για την κατασκευή δρόμων ο ΤΙΤΑΝ προσφέρει μια υδραυλική συνδετική ουσία με μόλις 25% περιεκτικότητα σε κλίνκερ.

Νέα προϊόντα σκυροδέµατος: Στόχος της έρευνάς μας είναι να παρέχει πιο εξελιγμένα προϊόντα σκυροδέματος, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας, μειώνοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και ελαχιστοποιώντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κατασκευαστικών έργων. Υπάρχει ένα πλήθος από παραδείγματα αυτής της προσέγγισης, όπως η επιτυχής χρήση διαπερατού τσιμέντου και αυτο-συμπιεζόμενου σκυροδέματος στα εργοστάσια RMX της TITAN America, τα οποία παράγουν σκυρόδεμα με αυξημένη υδατοδιαπερατότητα και σκυρόδεμα που μειώνει τις απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό, ενώ εξαλείφει την ανάγκη για δόνηση.

Στα ελληνικά εργοστάσια Ready Mix χρησιμοποιούνται ελαφριά επιχρίσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αέρα, αντί πιο πυκνών κονιαμάτων που απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών. Εκπονούνται επίσης και άλλα ερευνητικά έργα, που στοχεύουν στην αντικατάσταση των αδρανών υλικών από λατομεία με υποπροϊόντα άλλων βιομηχανικών διαδικασιών.

Pro Ash και EcoTherm:

Διαφοροποίηση δυναµικής προϊόντος και επέκταση βέλτιστης πρακτικής

Το ProAsh παράγεται από το υποπροϊόν ιπτάμενης τέφρας του φλεγόμενου άνθρακα και είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόσθετο σκυροδέματος, το οποίο βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και μειώνει την ποσότητα τσιμέντου Portland που απαιτείται για την παραγωγή σκυροδέματος. Ένα από τα βασικά συστατικά του σκυροδέματος, το τσιμέντο Portland προκαλεί την παραγωγή ενός τόνου εκπομπών CO2 ανά τόνο τσιμέντου Portland που παράγεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου Portland ετησίως. Η μονάδα Big Bend της Separation Technologies μπορεί να παράγει έως 250.000 τόνους ProAsh ετησίως, γεγονός που δημιουργεί ισόποση αντιστάθμιση CO2 από την εκτόπιση του τσιμέντου Portland στα μείγματα σκυροδέματος.

Η μονάδα παραγωγής ProAsh της Separation Technologies έχει λάβει προσωρινή έγκριση από την επιτροπή Chicago Climate Exchange Offsets Committee για αντισταθμιστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας Big Bend της Teco Energy. Η επιτροπή Chicago Climate Exchange (CCX) έχει προσδιορίσει ότι η παραγωγή ProAsh μέσω της πατενταρισμένης διαδικασίας ηλεκτροστατικού διαχωρισμού της Separation Technologies, οδηγεί στη μείωση των εκπομπών CO2 και δικαιούται αντισταθμιστές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της CCX.

Εκτός από το ProAsh, η Separation Technologies παράγει και Ecotherm, ένα υλικό πλούσιο σε άνθρακα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατό του και θεωρείται πολύτιμο αγαθό ενόψει του αυξανόμενου κόστους των καυσίμων και της ανάγκης για ανάπτυξη πηγών ενέργειας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος CO2.

Separation Technologies, ΗΠΑ.