Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2008, χρησιμοποιήσαμε 21,7 εκατομμύρια τόνους πρώτων υλών (ξηρή βάση) για την παραγωγή τσιμέντου. Περίπου το 6,8% όλων των πρώτων υλών (περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνοι – ξηρή βάση) ήταν εναλλακτικές πρώτες ύλες, δηλαδή υποπροϊόντα και διάθεση αποβλήτων από άλλες βιομηχανίες, όπως τέφρα πυρίτη, σκωρία και βιομηχανικός γύψος. Σε σύγκριση με το 2007, η κατανάλωση εναλλακτικών πρώτων υλών, ως συνολική ποσότητα, δεν άλλαξε. Το υπόλοιπο των 20,2 εκατομμυρίων τόνων (ξηρή βάση) ήταν φυσικά υλικά από εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες.