Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Μέτρηση και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος

Τα οικοδομικά υλικά θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Όσο περισσότερο αυξάνει ο παγκόσμιος πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η ζήτηση για νέες και ανακαινισμένες κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, γέφυρες και άλλα έργα αστικής και αγροτικής υποδομής.

Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προξενούνται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά των προϊόντων μας ,σημαίνει και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και της όχλησης που ενδεχομένως προκαλείται στις γειτονικές μας κοινότητες.

Πρόκειται για μια ευκαιρία, όχι μόνο για να κάνουμε περισσότερο καλό εκεί που κάνουμε περισσότερο κακό, αλλά επίσης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων από την υπερβολική διάθεση αποβλήτων. Τη συμβολή επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την υιοθέτηση μιας σφαιρικής κλαδικής προσέγγισης και την εντατική αναδάσωση και αποκατάσταση παλαιών λατομείων και άλλων κατεστραμμένων περιοχών.

Τα πιο σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και οι σχετικές πρακτικές που ακολουθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο.