Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Οι «συμ-μέτοχοι» μας είναι οι ιδιώτες και τα νομικά πρόσωπα που έχουν συμφέρον από τις δραστηριότητές μας, και μπορούν να επηρεάσουν η επηρεάζονται από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Κάθε ομάδα «συμ-μετόχων» μπορεί να μας αντιμετωπίζει κατά περίπτωση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη δική της κατάσταση, αντιλήψεις και εμπειρίες.

Συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλες τις ομάδες που καθορίζονται ως βασικοί «συμ-μέτοχοι», με κριτήριο την δυνατότητα που έχει ο ΤΙΤΑΝ να επηρεάσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του προς τις συγκεκριμένες ομάδες. Ανάλογα με την θέση των ομάδων αυτών στη σφαίρα επιρροής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ως βασικοί «συμ-μέτοχοι» ορίζονται οι εξής:

  • Οι άνθρωποί μας - οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους

Συμπράττουμε με τους εργαζόμενούς μας με πολλούς τρόπους, υλοποιώντας μεταξύ άλλων έρευνες γνώμης και άλλα προγράμματα επικοινωνίας, προσφέροντάς τους προγράμματα επαγγελματικής καθοδήγησης και ανάπτυξης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δυνατότητες δια βίου μάθησης, κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.

  • Οι γειτονικές μας κοινότητες

Συμπράττουμε με τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις μας, περιλαμβανομένων και των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Προσπαθούμε να είμαστε καλοί γείτονες, κατανοώντας τους προβληματισμούς τους και ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά στη δημιουργία και μετάδοση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τις δραστηριότητές μας.

Οργανώνουμε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις μας και προωθούμε προγράμματα τοπικής ανάπτυξης και μακροχρόνιας συνεργασίας.

  • Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας: Μέτοχοι, προμηθευτές, εργολάβοι, πελάτες, επενδυτές

Παρέχουμε σε όλους τους «συμ-μετόχους» και ιδιαίτερα στους μετόχους μας έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας μας που διαρκώς ενημερώνεται, καθώς επίσης και με ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις, δελτία Τύπου, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Οι περισσότεροι προμηθευτές μας είναι τοπικοί. Για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με την εφοδιαστική αλυσίδα υιοθετούμε τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, αναπτύσσοντας νέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες (δείτε τη Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα).

Διατηρούμε στενή επαφή με τους πελάτες μας. Επιδιώκοντας να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους, επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσφέρουμε νέα τεχνογνωσία και την πείρα μας, βελτιώνουμε και ενισχύουμε την κατανόησή τους για την καλύτερη και ασφαλέστερη δυνατή χρήση των προϊόντων μας.

  • Το περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Η δραστηριότητά μας επιδρά στο περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό επηρεάζουμε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τις μελλοντικές γενιές. Συνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με δίκτυα επιχειρήσεων και «συμ-μετόχων» για να παρουσιάζουμε και να προωθούμε τις θέσεις μας σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις και με ζητήματα κρατικής πολιτικής –είτε απ’ ευθείας είτε μέσω επαγγελματικών οργανώσεων.